Για την πλοήγηση


Κόστος επέμβασης
Συμβάσεις με ΕΟΠΥΥ / Δημόσια Ταμεία


Το κόστος της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

• από το πόσο διαρκεί η νοσηλεία
• από το είδος της εκάστοτε επέμβασης
• από τη χρήση ειδικών υλικών
• από την κλινική

Παράλληλα, καθορίζεται από το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης του εκάστοτε ασθενούς (ιδιωτική ασφάλεια και ασφαλιστικό ταμείο π.χ. Δημόσιο, ΙΚΑ κ.λπ.).

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ;

Στο κόστος μίας χειρουργικής επέμβασης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες αμοιβές για τον χειρουργό, τους συνεργάτες και τον αναισθησιολόγο, καθώς και τα έξοδα κλινικής.

Τις περισσότερες φορές, οι κλινικές στις οποίες χειρουργεί ο γιατρός δέχονται την εξόφληση μέσω συναλλαγματικής διευκόλυνσης ή επιταγής ή σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση με κάποια ασφαλιστική εταιρεία, άμεσα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Συγκεκριμένα, στο Ιατρικό Περιστερίου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών παρέχεται σύμβαση με όλα τα κρατικά δημόσια ταμεία, καθώς και με τον ΕΟΠΥΥ.

Από αυτό προκύπτει η διαμόρφωση του κόστους για μια χειρουργική επέμβαση σε ειδικά οικονομικά πακέτα για τους ασθενείς που διαθέτουν ασφάλεια κρατικού ταμείου, τραπεζών ή ΔΕΚΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες ή/και διευκρινίσεις όσο αφορά στο κόστος μιας χειρουργικής επέμβασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-6728999 ή το 6973-322610.