Για την πλοήγηση


Κότσια & Θεραπεία
(αίτια, συμπτώματα, θεραπεία) - Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική


Kotsia

Τι είναι τα κότσια;

Το κότσι είναι η προς τα έξω απόκλιση και στροφή του μεγάλου δακτύλου η οποία συνοδεύεται από μία προπέτεια της έσω πλευράς της κεφαλής του 1ου μεταταρσίου (κότσι). Σχηματίζεται τόσο από τα οστά του πρώτου δακτύλου όσο και από τον ορογόνο θύλακο που καλύπτει την πρώτη μεταταρσοφαλλαγγική άρθρωση. Συνήθως τα κότσια συνοδεύονται από σφυροδακτυλία του δεύτερου, ή του τρίτου δακτύλου καθώς και από κάλλους πάνω στο ίδιο το κότσι ή στα άλλα δάκτυλα του ποδιού.

Κότσια & αίτια
Η αιτιολογία τους είναι πολυπαραγοντική. Το ραιβό 1ο μετατάρσιο μπορεί να είναι συγγενές ή να προέρχεται από την μείωση του μυϊκού τόνου του άκρου ποδός στα ηλικιωμένα άτομα. Ο βλαισός μέγας δάκτυλος είναι συχνός στην ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στο 60% των περιπτώσεων η προδιάθεση έχει κάποιο οικογενή χαρακτήρα.  Τα κότσια  εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες σε αναλογία 9 προς 1.

Συμπτώματα από τα κότσια
• Παραμόρφωση συνήθως αμφοτερόπλευρη.
• Αν υπάρχει πόνος, λόγω πίεσης του υποδήματος πάνω σε ένα διογκωμένο ή φλεγμαίνοντα θύλακο.
• Συνοδές παραμορφώσεις των μικρών δακτύλων.
• Μεταταρσαλγία και πόνο κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσίων.
• Δευτερογενή οστεοαρθρίτιδα της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης.

Kotsia

Κότσια & Θεραπεία - Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Η ελάχιστα επεμβατική, διαδερμική αντιμετώπιση των παθήσεων του  πρόσθιου άκρου ποδός γίνεται με την χρήση ειδικών εργαλείων, μέσα από οπές που δεν ξεπερνούν τα 3-5mm. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνικής είναι:

• Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος • Πραγματοποίηση κάτω από τοπική αναισθησία
• Βραχεία νοσηλεία • Άμεση φόρτιση και κινητοποίηση
• Ταχεία επαναφορά στις δραστηριότητες και την εργασία